Webdesign by

Universe waarheid

De Cluft

START Groente en fruit Derde persoon Succes Gelukkig Koolhydraten Bamboe zout Ons doel Nieuws Contact

"Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel"

Onderhandelingen De Marke en De Cluft:

Drie jaar geleden zijn wij de onderhandelingen gestart om tot een fusie te komen tussen De Marke en De Cluft. Deze zijn mislukt en hebben daarom helaas nooit een doorstart mogen maken.

De reden hiervan heeft naar ons inziens te maken met een totaal verschillende werkwijze en vooral ook visie voor de toekomst.

Vanwege het niet overeenkomen van een besluit tussen De Marke en De Cluft, heeft De Cluft vorig jaar de gemeente gevraagd om een besluit te nemen. Ook omdat de gemeente hier vanaf het begin bij betrokken is geweest. Zij hebben in de afgelopen 3 jaar dan ook een zeer positieve rol gespeeld bij alle onderhandelingen om een fusie tot stand te brengen maar helaas heeft ook dit niet mogen baten.

Besluit:

Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om een nieuwe stichting op te zetten waarin alle subsidiegelden, van zowel De Marke als De Cluft, vanaf 2018 op gestort zal worden. Ook op basis van deze beslissing heeft De Cluft besloten zelfstandig verder te gaan.

Alle activiteiten op sociaal cultureel gebied van De Cluft zullen blijven voortbestaan en worden ondergebracht bij deze nieuwe stichting.

Na vele jaren van fijne samenwerking met alle gebruikers van De Cluft, is daarom nu de tijd aangebroken voor mij om afscheid te nemen en mij verder te richten op De Cluft. Ook zullen wij definitief afscheid gaan nemen van Grada Bakker welke zich meer als 40 jaar heeft ingezet als vrijwilliger en bestuurslid van De Cluft. Wij wensen haar veel succes voor de toekomst.

Wat betekend dit voor de toekomst?

Stichting De Cluft zal in 2018 zelfstandig verder gaan en zich vestigen op een andere locatie in de gemeente Emmen. De Cluft zal hierbij nieuwe activiteiten organiseren maar nu meer gericht op voeding en gezondheid.

Deze activiteiten zullen wel- of niet in samenwerking gaan met diverse organisaties en ondergebracht worden bij diverse SKW`s en buurthuizen.

De activiteiten zullen daar georganiseerd worden waar de meeste vraag is. Dit betekend dat deze op verschillende locaties in Emmen en omgeving zullen plaatst vinden.
Gezondheid en bewustzijn krijgen hierin een belangrijke plaats.


Uitgangspunt zal zijn: Toegankelijkheid voor iedereen.


Soorten activiteiten

Nieuwe workshops die zullen worden gegeven zijn o.a.Wij willen dit soort activiteiten gaan organiseren en aanbieden aan mensen voor wie dit normaliter te duur is.
Dit betekend dat een bijdrage voor het deelnemen aan een activiteit zal bestaan uit een minimale bijdrage.
Ook staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden met diverse organisaties.


Wij dragen Angelslo een warm hart toe en hebben daarom besloten onze activiteiten hier starten.

Hartelijke groet,

Harry van den Berg.
      
Voorzitter


Maart 2018

Heeft u vragen, aan en opmerkingen over deze Website, stuur een E-mail naar de Webmaster

Stichting De Cluft

Bezoekadres:
Landschaplaan 71
7824BC  EMMEN

Postadres:
Postbus 160
7800 AD  Emmen

Telefoon: 0591 - 625166
Mobiel:    06 - 48718733

Mail:        info@decluft.nl
Website:  decluft.nl

Stichting Computerkennisnet

Bezoekadres:
Landschaplaan 73
7824BC  EMMEN

Postadres:
Postbus 160
7800 AD  Emmen

Telefoon: 0591 - 625166
Mobiel:    06 - 48718733

Mail:       info@cknet.nl
Website: cknet.nl

Stichting De Cluft
Welzijn en Gezond
Bezoekadres:
Landschaplaan 73
7824BC  EMMEN

Postadres:
Postbus 160
7800 AD  Emmen

Telefoon: 0591 - 625166
Mobiel:    06 - 48718733

Mail:        info@cknet.nl
Website:  welzijnengezond.nl

Ons doel
Het doel is om gezondheidskennis te verspreiden, waardoor het eenvoudiger wordt om gezonder te leven. Veelal wordt er niet geschuwd om de gevestigde orde los te schudden. Er circuleert veel desinformatie, vaak in het leven geroepen om bepaalde belangen te dienen. Een secundair doel is om mensen de ruimte te geven om soortgenoten te ontmoeten die op dezelfde golflengte zitten. De prijzen voor de activiteiten, lezingen en workshops zijn laag, zodat de lezingen voor iedereen toegankelijk zijn.


De essentie van kennis is, als je haar hebt, haar ook te gebruiken.

Onze (tijdelijke) adresgegevens:

aan gezondheid De Cluft Werken Samen

Onze websites:

De bovenstaande websites
zijn onderdeel van:
SKW De Cluft - ComputerKennisNet

Laat Voeding uw Medicijn zijn

Welzijn en Gezond

 De Cluft EMMEN

De Cluft & Cknet EMMEN

Welzijn Emmen

Het Leven Beleven

Oorzaak en Gevolg

Universele Waarheid

Computer-Onderwijs EMMEN

ComputeKennisNet

Cknet foto’s

Activiteiten

Lekker Gezondzijn

Opleidingen

Bewustzijn en Voeding

''Wie anderen verwijt, heeft nog een lange reis te gaan.
Wie zichzelf verwijt, is halverwege.
Wie niemand verwijt, is gearriveerd.''


Een dankbaar hart is een magneet voor wonderen

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn


op de agenda heid Gezond

Emmen

   Sociaal Cultureel Welzijn

"Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel"