Webdesign by
START Groente en fruit Derde persoon Succes Gelukkig Koolhydraten Bamboe zout Ons doel Nieuws Contact

"Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel"

Wat heeft Hippocrates, de Griekse grondlegger van de westerse geneeskunde, nu precies gezegd over voeding en gezondheid?

www.laatvoedinguwmedicijnzijn.nl

Hippocrates

“Laat voedsel uw medicijn zijn en uw medicijn voedsel"

Hippocrates

“Laat voedsel uw medicijn zijn en uw medicijn voedsel"

Wat heeft Hippocrates, de Griekse grondlegger van de westerse geneeskunde, nu precies gezegd over voeding en gezondheid?


“Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel.” Vaak wordt deze uitspraak aan Hippocrates toegeschreven. Maar, zoals onderzoek van Diana Cardenas uit 2013 laat zien, is deze uitspraak niet letterlijk in de geschriften van Hippocrates terug te vinden. Diana Cardenas ontdekte dat de uitspraak vanaf 1926 begon voor te komen in geschriften en in de jaren ’70 gepopulariseerd werd.


Het komt wel ergens vandaan. Hippocrates beschouwde voeding als een belangrijk instrument van de arts. Sterker nog, in de eed van Hippocrates spelen voedsel maatregelen een centrale rol. In moderne versies van de eed van Hippocrates wordt de nadruk op dieet soms wat weggemoffeld. Bijvoorbeeld in de Nederlandse artseneed anno 2008: “Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.”

Maar in de oorspronkelijke Griekse eed staat, letterlijk vertaald: “Ik zal leef- en voedselmaatregelen inzetten ten bate van de zieken, naar beste weten en oordeel; ik zal ze behoeden voor schade en onrecht.”


Die leef- en dieetmaatregelen zijn in het Grieks één woord, διαιτήμασί (spreek uit als diëtèmasi). Dat betekent zoveel als leefregel, met de nadruk op goede voedsel. Beweging hoort er ook bij. Soms wordt het vertaald als: dieetregels.

In een ander geschrift van Hippocrates, “De Alimento” staat nog een uitspraak over voeding: “In voedsel is uitstekend medicijn te vinden, in voedsel is slecht medicijn te vinden; goed en slecht zijn relatief.”


Je zou dit met een beetje fantasie kunnen lezen als: voedsel kan je gezond maken, en voedsel kan je ziek maken; de werking kan per geval variëren.

Hippocrates zag voedsel en medicijnen niet als iets identiek's. Maar de uitspraak "Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel" ligt dicht bij zijn werkelijke uitspraken. Het is heel duidelijk dat Hippocrates dieet en “lifestyle” centraal stelde in de omschrijving van het takenpakket van de arts.

Daarbij hoort natuurlijk ook beweging.

Hippocrates was een groot voorstander van wandelen. “Wandelen is een natuurlijke oefening,
meer dan andere vormen van lichaamsbeweging".
Met name een wandeling na het eten vond Hippocrates zeer aanbevelenswaardig.

De recepten van Dr. Goodfood Anne Kruyswijk (?), waarmee je je eigen gezondheid kunt verbeteren,
zijn dus volkomen in de geest van Hippocrates.
En als je bent uitgegeten, kan een wandeling geen kwaad.  "Het voorkomt vervetting van de buik", aldus Hippocrates rond 400 voor Christus.

In een dankbaar hart
 is het altijd zomer

Als volgens de officiële cijfers er per 1 januari 2018 bijna 10 miljoen chronisch zieken in Nederland zijn geteld, zullen er op dit moment een dikke 10 miljoen mensen
 1 of meerdere chronische ziekten onder hun leden hebben. Dat is meer dan 60% van onze bevolking.


Hanno Pijl heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is hoogleraar Diabetologie in het LUMC, lid van de Gezondheidsraad in de commissie Voeding.
Sinds 2014 is hij voorzitter van  …Williaam Cortvriendt is arts
met een uitgebreide ervaring in onderzoek. Hij heeft onder meer functies vervuld als medisch directeur bij verschillende medische bedrijven. In Nederland is hij bekend geworden met …

Professor Dr.Neal D. Barnard, M.D., F.A.C.C., is een Amerikaanse auteur,
klinisch onderzoeker en
oprichter van de Physicians Committee
for Responsible Medicine.


Professor Dr. Peter Gøtzsche
In 2010 wordt hij hoogleraar klinisch onderzoek aan de universiteit van Kopenhagen en wordt in 2017 gekozen voor het Cochrane Governing BoardProf. Dr.Timothy David Noakes is een Zuid-Afrikaanse wetenschapper en emeritus hoogleraar in de divisie Oefening en Sportgeneeskunde aan de Universiteit van Kaapstad. Hij is ook lid van de National Research Foundation van Zuid-Afrika, …

De vader van de geneeskunde

Een wijze man moet bedenken dat gezondheid de grootste van de menselijke zegeningen is en leert hoe hij door zijn eigen gedachte voordeel haalt uit zijn ziektes.

Dr. Gert Schuitemaker is niet praktiserend apotheker en doctor in de Geneeskunde. Hij promoveerde op een bevolkingsonderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hij houdt zich al vanaf 1980 bezig met d…

In Brummen gaat huisarts Marcel Kerkhoven geregeld op pad om te zorgen voor meer lokale samenwerking. Positieve Gezondheid is zijn inspiratiebron. ‘Ik dacht: ik kan wel blijven mopperen op wat niet goed gaat, maar dat past me niet.’ …

Kerkhoven merkte steeds vaker dat de consequenties van zorgbeleid pas zichtbaar worden op de stoep van de huisartsenpraktijk of thuis bij de patiënt. ‘Ik zag bij ons in de buurt veel versnippering ontstaan. We denken bijvoorbeeld in aandoeningen en doelgroepen,


Dokter Tamara de Weijer is huisarts, voorzitter van de Vereniging Arts en Voeding en ambassadeur van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit. …


Dr. Hans van der Linde
Discussie over belangen-verstrengeling niet naar de rechter In de artsenwereld is het al jaren bekend dat belangenverstrengeling bij onderzoekers de toepassing van wetenschap in de praktijk van alledag kan beïnvloeden. …

Dr. Gert Schuitemaker is niet praktiserend apotheker en doctor in de Geneeskunde. Hij promoveerde op een bevolkingsonderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hij houdt zich al vanaf 1980 bezig met de orthomoleculaire geneeskunde, zoals die is gedefinieerd door tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling in het tijdschrift Science (1968; 160:265-271).

Schuitemaker is auteur van vele boeken en hoofdredacteur van het vakblad ORTHOmoleculair Magazine en van het consumententijdschrift Fit met Voeding. Hij is voorzitter van de stichting Ortho Institute dat zich ten doel stelt informatie te verspreiden over voeding en gezondheid. Hij is directeur van Ortho Communications & Science BV, een uitgeverij die tijdschriften en boeken uitgeeft en cursussen, congressen en workshops organiseert. Op internet onderhoudt hij een informatieve website met onder andere de digitale ORTHObibliotheek.

Schuitemaker schrijft vele columns en wordt vaak gevraagd voor lezingen en interviews in de media. Hij is oprichter en voormalig voorzitter van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) en voormalig voorzitter van de International Society for Orthomolecular Medicine (ISOM).


Zijn motto luidt:


Dr. Gert Schuitemaker is niet praktiserend apotheker en doctor in de Geneeskunde Onjuiste theorieën zijn vaak hardnekkig.

Het probleem is dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat een hoog cholesterol kwaad kan. En degene die beweert dat hij dat wel kan aantonen, blijkt opzettelijk gegevens te hebben gemanipuleerd of achtergehouden; gegevens waaruit blijkt dat de hele cholesteroltheorie niet klopt.

Een paar jaar geleden ontdekten onderzoekers van de Amerikaanse Institutes of Health een tegenstrijdigheid in een ander onderzoek, uit de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Bij dit grootste onderzoek naar voeding, cholesterol en hartziekten dat ooit is gedaan, waren 9.000 patiënten betrokken.

Uit dat onderzoek bleek helemaal niet dat een dieet met plantaardige oliën het aantal gevallen van hartziekte verminderde. Integendeel: patiënten die plantaardige oliën kregen, kregen vaker een dodelijk hartinfarct dan degenen die verzadigde vetten gebruikten.

De onderzoekers kwamen erachter dat de studie 16 jaar lang was achtergehouden. En toen zij in 1989 alsnog werd gepubliceerd, bleken alle gegevens die niet in het plaatje pasten weggelaten of ‘weggemasseerd’.

Vervolgens voerde het Amerikaanse Surgeon General’s Office (een overheidsorgaan) een 11 jaar durend onderzoek uit om het verband tussen vetten en hartziekten te onderzoeken. Het project werd in 1999 beëindigd wegens gebrek aan bewijs.

In 2014 haalde Time magazine het Zeven Landen-onderzoek van Keys onderuit. Het tijdschrift onthulde dat hij alleen de gegevens had gebruikt die hij nodig had, en landen had gekozen waar de kans het grootst was dat zijn hypothese zou worden bevestigd, terwijl hij de gegevens uitsloot van landen die niet in zijn theorie pasten. Zoals Frankrijk, waar mensen veel vet eten maar waar hartaandoeningen zeldzaam zijn.

In het Verenigd Koninkrijk analyseerde Zoe Harcombe van de Universiteit van West-Schotland de gegevens van zes nauwgezette cholesterolstudies opnieuw. Zij ontdekte dat het aantal sterfgevallen door hartziekte bij 1200 mannen die een dieet met plantaardige oliën kregen, exact identiek was aan het aantal sterfgevallen bij de 1200 mannen in de controlegroep die een gewoon dieet kregen. Hoewel de cholesterolwaarden in de ‘plantaardige olie-groep’ veel lager waren, vertaalde dat zich niet in minder sterfgevallen.

Maar ondanks dat keer op keer is aangetoond dat de cholesteroltheorie op zijn minst misplaatst is, en misschien zelfs op bewust bedrog berust, heeft de moderne geneeskunde haar ideeën over de oorzaken en behandeling van hartziekte op geen enkele manier aangepast.

Er staat zoveel geld op het spel dat weinig mensen de gigantische cholesterolindustrie durven af te vallen. Vetarme voedingsmiddelen leveren alleen al in Amerika jaarlijks zo’n 8 miljard dollar (7 miljard euro) op en maken 99 procent uit van de omzetgroei van de Amerikaanse voedingsmiddelenindustrie. Ook de verkoop van statines groeit gestaag, ook in Nederland. Op dit moment slikken ruim 2 miljoen mensen cholesterol-verlagers.1


Gelukkig wordt er af en toe iets gepubliceerd over andere oorzaken van hartziekten, en over betere en veiligere manieren om die te behandelen. Uit Celeste McGoverns onderzoek in deze editie (p24), blijkt dat cholesterol niet altijd de belangrijkste oorzaak van hartaandoeningen is geweest. En dat insulineresistentie ook een grote rol speelt. Een recente studie noemt insulineresistentie zelfs ‘de belangrijkste oorzaak van coronaire hartziekte, en als die aangepakt wordt kan het aantal hartinfarcten halveren’.

Waar het op neerkomt, is dat het antwoord op veel hartaandoeningen een kwestie van simpele voeding- en leefstijlveranderingen is. Veel alternatieve therapeuten boeken goede resultaten in de preventie en behandeling van hartziekten. Maar die behandelingen hebben niets te maken met het schrappen van verzadigde vetten.

De reguliere geneeskunde is te veel bezig met het winstoog-merk en blijft daardoor hangen in de theorie dat vet uit voeding in de kransslagaders terechtkomt. Het is de hoogste tijd om eens verder te kijken, naar bewerkte voedingsmiddelen waar weinig gezonds meer in zit, naar onze sedentaire leefstijl, de bizarre stress en drukte, en de verschuiving naar individualisme.

Hoe beter u erin slaagt daar niet aan mee te doen, hoe kleiner de kans op hartziekten.Literatuur: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/cholesterol/regionaal-internationaal/

"Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel"

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn


op de agenda heid Gezond

Emmen

   Sociaal Cultureel Welzijn

"Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel"

Een dankbaar hart is een magneet voor wonderen

De Cluft

Arts is het zat: ‘Hele coronaverhaal is een aantoonbare, doortrapte leugen’    >>>    Open brief aan het Parlement: stop de coronawet


Open brief aan het Parlement: stop de coronawet